Polaganje za učenička zvanja

  • Datum : 30.avgust 2020

Sinoć je u dvorani našeg kluba održano polaganje za niža i viša učenička zvanja sa kašnjenjem od dva mjeseca zbog situacije i pauze izazvane pandemijom virusa COVID19. Shodno tome, sama procedura polaganja se odvijala u skladu sa preventivnim i epidemiološkim mjerama i to u grupama: vrtićanci, školarci i napredni.

Pauza i neaktivnost je ostavila trag na djeci, te je samim tim i kriterij za polaganje bio nešto niži te su svi prijavljeni kandidati sa uspjehom položili zvanja.

Ispitivači na ovom polaganju su bili Ibrahim Kolja i Dragan Gudelj. Naredno polaganje (II termin) je u mjesecu decembru 2020.godine.

AKTUELNO